Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w roku 2017 w ramach Polskiego Kongresu Górniczego zostanie zorganizowana sesja Technika Strzelnicza, będąca kontynuacją cyklicznej konferencji naukowo-technicznej pt. "Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie", która jest organizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Starzłowych oraz Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze.

Problematyka sesji dotyczyć będzie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu prowadzenia robót strzałowych w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia z zakresu stosowania materiałów wybuchowych w robotach inżynierskich tj. likwidacji obiektów budowlanych, czy prace makroniwelacyjne. W trakcie sesji poruszona zostanie tematyka dotycząca zmian w uwarunkowaniach formalno-prawnych wytwarzania i stosowania środków strzałowych, jak również zagadnień związanych z zagrożeniami i oddziaływaniem robót strzałowych na środowisko, bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych oraz nowoczesnych rozwiązań pomiarowych stosowanych w odkrywkowych zakładach górniczych.

Wszelkie informacje dotyczące sesji, sposób rejestracji oraz terminy odnajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiego Kongresu Górniczego - www.pkg.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Państwo!

Chcialiśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania za tak liczny udział w II edycji konferencji naukowo-technicznej Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie, która odbywa się cyklicznie co dwa lata i w tym roku została zorganizowana w dniach 7-9 października 2015 r. w Ustroniu. Mamy nadzieję, że to spotkanie specjalistów, praktyków i naukowców z zakresu szeroko pojętego wytwarzania i używania materiałów wybuchowych spełniło Państwa oczekiwania i przyczyni się do poszerzenia wiedzy oraz kontaktów naukowych i biznesowych.

Chcieliśmy złożyć szczególne podziękowania Sponsorom konferencji, tj.:

  • Orica Poland Sp. z o.o.
  • Nitroerg S.A.
  • Nitroerg Serwis Sp. z o.o.
  • Austin Powder Polska Sp. z o.o.

oraz:

  • Maxam Polska Sp. z o.o.
  • Cebar DG Sp. z o.o.

Również nasze podziękowania kierujemy do patronów medialnych konferencji: magazynowi Kruszywa, kwartalnikowi Inżynieria Górnicza oraz czasopismu Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.
Mamy nadzieję, że dzięki niniejszej konferencji nakreślone zostały aktualne problemy oraz przedstawione nowoczesne rozwiązania w zakresie uregulowań formalno-prawnych stosowania i wytwarzania materiałów wybuchowych, zastosowania w górnictwie i praktyce cywilnej materiałów wybuchowych, oceny i ograniczenia oddziaływania prac strzałowych na środowisko oraz możliwości zastosowania urządzeń gazogenerujących w górnictwie i innych gałęziach gospodarki.

Gorąco zachęcamy do dzielenia się z nami uwagami, refleksjami, doświadczeniami oraz Państwa pomysłami z zakresu poruszanego na spotkaniach konferencyjnych. W nieodległym czasie zapraszamy na stronę www.TSGB.agh.edu.pl na obszerną fotorelację z konferencji.

Raz jeszcze pragniemy podziękować Państwu za uczestnictwo w konferencji i zaprosić na nasze kolejne spotkania.


Z górniczym pozdrownieniem,
Komitet Ogranizacyjny konferencji TSGB 2015